Prace pisemne na studiach – jakim sposobem je pisać, aby otrzymywać faktycznie dobre oceny?

Posted on 29/01/2018 12:42pm

Studia to dość ważny czas w życiu każdego młodego człowieka, który musi przygotowywać do owocnej pracy zawodowej. Zaliczenie wielu przedmiotów opiera się na napisaniu prac na zadany przez wykładowcę temat. Zakończeniem studiów licencjackich, magisterskich i inżynierskich również jest pisemna praca, często wymagająca zrealizowania przez studenta badań. Jak zaplanować pisanie tego rodzaju prac, bez względu na konieczną objętość bądź tematykę, aby zdążyć w terminie oraz mieć gwarancję, że praca będzie prezentowała satysfakcjonujący poziom?


mieszkanie - fotogram
Author: You Tube - Tomasz Szafarek
Source: http://www.flickr.com
mieszkanie - tableau
Author: You Tube - Tomasz Szafarek
Source: http://www.flickr.com
Przede wszystkim, należy zacząć od ustalenia tematu, o ile wykładowca ich nie przydzielił. Naturalnie, zawsze dobrze jest kierować się własnymi zainteresowaniami, wtedy bowiem praca może okazać się ogromną przyjemnością. Nieco inaczej będzie wyglądało pisanie prac zaliczeniowych, które przeważnie mają kilka lub kilkanaście stron, od stworzenia pracy, jaka ma być zakończeniem wszystkich lat studiów, jak między innymi praca magisterka.

Takie same zadanie pełnią dzisiaj również prace inżynierskie. Jeśli już ustaliło się temat, można zebrać bibliografię. Dużą pomocą w tym przypadku jest biblioteka, zwłaszcza większa, między innymi akademicka. Na szczęście, zdecydowana większość bibliotek jest otwarta do faktycznie późnych godzin oraz działa w weekendy, w związku z czym skorzystanie z ich zasobów jest dla studenta o wiele łatwiejsze. Tworząc bibliografię można przynajmniej powierzchownie zapoznać się z tematyką poszczególnych książek, by następnie móc wrócić do konkretnych rozdziałów.


Jeśli bibliografia jest już gotowa oraz ma się przynajmniej szczątkowe informacje na wybrany temat, można przystąpić do planowania szkieletu pracy, czyli określania tematyki wszystkich rozdziałów, w przypadku prac dyplomowych bądź podpunktów, jeśli chodzi o prace zaliczeniowe. Warto wypisać je na kartce, by później mieć możliwość prościej dopasować odpowiednią treść. Naturalnie całą pracę trzeba szczegółowo sprawdzić pod kątem możliwych wpadek językowych. Nie mogą się w niej znajdować żadne błędy ortograficzne bądź składniowe.