Organizacja dla dzieci – na co przeznacza 1%

Posted on 29/01/2018 12:28pm

Już od trzynastu lat Polacy mogą przy rachowaniu się z urzędem skarbowym określić 1 % podatku na rzecz różnych zrzeszeń. W tym roku po raz kolejny mamy sposobność pomóc rozmaitym instytucjom, które darowane pieniążki przeznaczą na własne cele statutowe. Najczęściej 1% kierujemy do organizacji dobroczynnych.

Na co konkretnie oddawany jest otrzymany przez fundację 1% na cele charytatywne? Zanim w deklaracji podatkowej PIT podatnik wpisze nazwę wybranej przez siebie instytucji pożytku publicznego, jej numer KRS, a również przeznaczoną kwotę, dobrze jest aby zaznajomił się z tym, jak dana instytucja pożytkuje uzyskane pieniążki. Na co konkretnie fundacje oddają 1 %?

Specjalistyczne aparaty. Sprzęt medyczny należy do najistotniejszych jak też najbardziej kosztownych wydatków organizacji dla dzieci. Gigantyczna cena różnego rodzaju aparatur a także sprzętu diagnostycznego jest jednak warta świeczki – bez użycia wielu z tych aparatów podopieczni fundacji nie mogliby powrócić do zdrowia. Pieniążki wydawane są również na medykamenty, wsparcie socjalne, terapię, szkolenia dla lekarzy.

Jednym z wymogów uzyskania statusu OPP jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, przy czym musi być ona skierowana do ogółu społeczności albo do grupy wyodrębnionej ze względu na jej nadzwyczajną sytuację (między innymi na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych itp.). Zgodnie z ustawą pieniądze pochodzące z odpisów 1 procent podatku dochodowego poczynionych przez podatników na rzecz danej organizacji mogą być przez OPP wydawane jedynie na jej działanie pożytku publicznego. Innymi słowy na to, co sama instytucja sobie wskazała w statucie, a w następnej kolejności we wniosku o przyznanie statusu OPP.

W rozporządzeniu nie określono czasu, w jakim pieniążki pozyskane z odpisów 1% podatku muszą być wydane. Zależy to od samej organizacji pożytku publicznego, od jej projektów lub od potrzeb jakie mogą się pojawić. Istotne jest to, by jednoprocentowe wpływy wydawane były na działalność pożytku publicznego. Tenże akt prawny obowiązuje od początku wejścia w życie rozporządzenia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nie przekształciła go nowelizacja z 2015 r. Pojawiły się jednak dodatkowe obowiązki powiązane z księgowaniem tych wydatków.